CLIF Spółka z o.o.

Paliwa alternatywne

Spółka CLIF prowadzi usługi odzysku odpadów 19 12 12i 19 12 11* produkcjia paliw alternatywnych.

Technologia produkcji paliw polega na konfekcjonowaniu, granulowaniu i/lub

impregnowaniu odpadów. Efektem koncowym są:

- paliwo stałe rozdrobnione (PAS-r) powstające w wyniku dwustopniowego rozdrabniania odpadów do ścisle określonej przez odbiorców granulacji,
- paliwo stałe impregnowane (PAS-i), powstające w wyniku mieszania odpadów gęstych z substancjami o właściwościach absorpcyjnych,
- paliwa ciekłe na bazie odpadów płynnych palnych,
- surowce wtórne (SW) - materiał stosowany jako surowiec uzupełniajacy do produkcji klinkieru, który przechodzi analizy surowcowe Al, Fe, Ca, Si, SO3, metale ciężkie i inne.
 
   W przypadku produkcji paliw i surowców dostarczanych istnieje konieczność ścisłej kontroli jakości. Nakłada to na Spółkę CLIF obowiązek analizy fizykochemicznej na każdym etapie produkcji od analizy odpadów pobranych u producentów, ponownej analizy w momencie przekazania do produkcji i ostatecznej przy kontroli wyrobów gotowych. Odbiorcami paliw produkowanych przez spółkę są m.in. polskie cementownie, które stosują je do opalania pieców przy produkcji cementu. Technologia ta pozwala więc na odzysk energetyczny, co zmniejsza zużycie paliw kopalnych, jest praktycznie bezodpadowa.