CLIF Spółka z o.o.

Recykling

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw dotyczących ochrony środowiska w tym

w szczególności Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i Ustawy o obowiązkach przedsiebiorców oraz opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001r. oferujemy pomoc w dokonaniu obowiązku uzyskania wymaganego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Jako firma o statusie recyklera możemy bezpiecznie dla producenta lub importera potwierdzić zarówno odzysk jak również wydać stosowne zaświadczenie recyklingu. Możemy tego dokonać zarówno po przekazaniu nam przez przedsiebiorcę swoich zgromadzonych odpadów opakowaniowych oraz na podstawie naszych zebranych i skumulowanych odpadów.

 

   Działalność nasza zgodnie z ustawową definicją oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Środowiska jest w pełni działalnością recyklingową. Oznacza to w konsekwencji, że odzysk u nas prowadzony to odzysk polegający na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Jednocześnie nasz produkt finalny spełnia określone normy jakościowe i może być

bezpośrednio wykorzystywany do produkcji. To wszystko oznacza, że podjęcie

z nami współpracy na tej płaszczyźnie daje przedsiębiorcy gwarancję bezpieczeństwa

i ogranicza jego obciążenie z tytułu opłaty produktowej.