Aktualności

Rejestr BDO

2018-05-25

CLIF Sp z .o.o. uzyskał wpis do rejestru BDO z dniem   06/03/2018 o numerze 000003600  Decyzja na transport z tym dniem stała się nie aktualna poniżej link do naszego wpisu BDO

 https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100&$filter=pattern%20eq%20'6762016971'

 

Bioremediacja 170503* 170505*

2017-03-16

Remediacja gruntu skażonego produktami ropopochodnymi 17 05 03*, 17 05 05*

Bioremediacja jest procesem naprawczym, w którym wykorzystuje się bakterie, drożdże, czy grzyby strzępkowe. Mikroorganizmy te mają za zadanie obniżenie stężenia zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu, przekształcenie węglowodorów naftowych do związków nietoksycznych lub przeprowadzenie mineralizacji do dwutlenku węgla i wody. Najczęściej stosuje się bakterie, ponieważ charakteryzują się dużą liczebnością populacji, szybkim wzrostem, a co więcej produkty ich metabolizmu rozkładają zanieczyszczenia. Należą do królestwa Procaryota i występują…

 

Uwarunkowania Środowiskowe

2015-10-30

CLIF Sp z o.o. złożyła wniosek do Burmistrza Skawiny  o wydanie Decyzji w sprawie Uwarunkowań Środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych na bazie odpadów oraz stanowisko do odzysku odpadów poza instalacjami . Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 16-10-2015 dostaliśmy pierwszą pozytywną opinie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

syg NZ-PZ-420-132/15 dla planowanej inwestycji.

Czekamy na opinie z RDOŚ

 

 

 

Menu główne
Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu