CLIF Spółka z o.o.

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

2024-02-14
Aktualności 

sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 425/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Clif Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości Clif Sp. z o.o. w upadłości w postaci nieruchomości  zabudowanej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 2160/160 w Skawinie ul. Piłsudskiego 53 o powierzchni 0,2796 ha.,  Księga wieczysta nr KR3I/00023725/7, za cenę nie niższą niż 4 734 000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści…

 

Rejestr BDO

2018-05-25
Aktualności 

CLIF Sp z .o.o. uzyskał wpis do rejestru BDO z dniem   06/03/2018 o numerze 000003600  Decyzja na transport z tym dniem stała się nie aktualna poniżej link do naszego wpisu BDO

 https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100&$filter=pattern%20eq%20'6762016971'

 

Uwarunkowania Środowiskowe

2015-10-30
Aktualności 

CLIF Sp z o.o. złożyła wniosek do Burmistrza Skawiny  o wydanie Decyzji w sprawie Uwarunkowań Środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych na bazie odpadów oraz stanowisko do odzysku odpadów poza instalacjami . Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 16-10-2015 dostaliśmy pierwszą pozytywną opinie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

syg NZ-PZ-420-132/15 dla planowanej inwestycji.

Czekamy na opinie z RDOŚ

 

 

 

Przemiał odpadów

2015-09-01
Aktualności 

Nasza firma posiada profesionalną maszynę LINDNER do przemiału odpadów, poniżej zamieszczamy informacje o maszynie i filmowy pokaz jej możliwości:

 

Gwarantujemy kompleksową obsługę w ramach wynajmu rozdrabniarki, tzn. dostarczamy maszynę  na miejsce realizacji zlecenia, i zapewniamy profesjonalną  obsługę jej.

Możliwości sprzętowe naszej maszyny prezentujemy  min: Na filmikach , gdzie przedstawiliśmy pełna ofertę naszej firmy w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, usług transportowych w systemie kontenerowym oraz możliwości naszej maszyny rozdrabniającej, doskonale sprawdza się na wysypiskach, gdzie wykorzystywane są do zmniejszania objętości składowanych odpadów, a tym samym przyczyniają się do wydłużenia czasu ich eksploatowania.

UWAGA! Dotychczasowi klienci spółki CLIF Sp z .o.o. otrzymają promocyjne stawki za wynajem. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 12-680-14-40 / 501 419 747

 

Ulotka informacyjna (pdf - 8,3 MB)...

 

Kategorie wiadomości
Aktualności5 Sprzedajemy5


Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu