CLIF Spółka z o.o.

Aktualności

Rejestr BDO

2018-05-25
Aktualności 

CLIF Sp z .o.o. uzyskał wpis do rejestru BDO z dniem   06/03/2018 o numerze 000003600  Decyzja na transport z tym dniem stała się nie aktualna poniżej link do naszego wpisu BDO

 https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100&$filter=pattern%20eq%20'6762016971'

 

Bioremediacja 170503* 170505*

2017-03-16
Aktualności 

Remediacja gruntu skażonego produktami ropopochodnymi 17 05 03*, 17 05 05*

Bioremediacja jest procesem naprawczym, w którym wykorzystuje się bakterie, drożdże, czy grzyby strzępkowe. Mikroorganizmy te mają za zadanie obniżenie stężenia zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu, przekształcenie węglowodorów naftowych do związków nietoksycznych lub przeprowadzenie mineralizacji do dwutlenku węgla i wody. Najczęściej stosuje się bakterie, ponieważ charakteryzują się dużą liczebnością populacji, szybkim wzrostem, a co więcej produkty ich metabolizmu rozkładają zanieczyszczenia. Należą do królestwa Procaryota i występują…

 

Uwarunkowania Środowiskowe

2015-10-30
Aktualności 

CLIF Sp z o.o. złożyła wniosek do Burmistrza Skawiny  o wydanie Decyzji w sprawie Uwarunkowań Środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych na bazie odpadów oraz stanowisko do odzysku odpadów poza instalacjami . Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 16-10-2015 dostaliśmy pierwszą pozytywną opinie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

syg NZ-PZ-420-132/15 dla planowanej inwestycji.

Czekamy na opinie z RDOŚ

 

 

 

Przemiał odpadów

2015-09-01
Aktualności 

Nasza firma posiada profesionalną maszynę LINDNER do przemiału odpadów, poniżej zamieszczamy informacje o maszynie i filmowy pokaz jej możliwości:

 

Gwarantujemy kompleksową obsługę w ramach wynajmu rozdrabniarki, tzn. dostarczamy maszynę  na miejsce realizacji zlecenia, i zapewniamy profesjonalną  obsługę jej.

Możliwości sprzętowe naszej maszyny prezentujemy  min: Na filmikach , gdzie przedstawiliśmy pełna ofertę naszej firmy w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, usług transportowych w systemie kontenerowym oraz możliwości naszej maszyny rozdrabniającej, doskonale sprawdza się na wysypiskach, gdzie wykorzystywane są do zmniejszania objętości składowanych odpadów, a tym samym przyczyniają się do wydłużenia czasu ich eksploatowania.

UWAGA! Dotychczasowi klienci spółki CLIF Sp z .o.o. otrzymają promocyjne stawki za wynajem. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 12-680-14-40 / 501 419 747

 

Ulotka informacyjna (pdf - 8,3 MB)...

 

Kategorie wiadomości
Aktualności5 Sprzedajemy6


Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu