CLIF Spółka z o.o.

Bioremediacja 170503* 170505*

2017-03-16
Aktualności 

Remediacja gruntu skażonego produktami ropopochodnymi 17 05 03*, 17 05 05*

Bioremediacja jest procesem naprawczym, w którym wykorzystuje się bakterie, drożdże, czy grzyby strzępkowe. Mikroorganizmy te mają za zadanie obniżenie stężenia zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu, przekształcenie węglowodorów naftowych do związków nietoksycznych lub przeprowadzenie mineralizacji do dwutlenku węgla i wody. Najczęściej stosuje się bakterie, ponieważ charakteryzują się dużą liczebnością populacji, szybkim wzrostem, a co więcej produkty ich metabolizmu rozkładają zanieczyszczenia. Należą do królestwa Procaryota i występują praktycznie wszędzie, tak więc łatwo się je pozyskuje.

 

W bioremediacji możliwe jest wykorzystanie drobnoustrojów, dla których substancje ropopochodne są jedynym źródłem węgla i energii. Wszystkie organizmy używane do usuwania zanieczyszczeń izolowane są spośród mikroflory naturalnej, występującej na danym terenie lub otrzymywane są w wyniku inżynierii genetycznej. Ponieważ poszczególne gatunki nie mogą przyswajać wszystkich węglowodorów, a jedynie konkretne związki o określonej strukturze chemicznej, w praktyce często stosuje się specjalne zestawy, czyli konsorcja mikroorganizmów, degradujące grupę węglowodorów.

 

Aby wspomóc biodegradację zanieczyszczeń, oprócz żywych, aktywnych mikroorganizmów można wprowadzić do gleby także sorbent. Stanowi on barierę przed toksycznymi związkami, a także zatrzymuje w sobie substancje odżywcze, jak sole biogenne i witaminy. W ten sposób przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu. Najczęściej stosowane są sorbenty naturalne, które cechują się także największą skutecznością oraz możliwością utylizacji.

 

Bioremediacje może być prowadzona na dwa sposoby – ex situ i in situ. Ten pierwszy polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń, jak bioreaktory lub filtry zraszane do usuwania zanieczyszczeń ciekłych, a do odpadów stałych zaleca kompostowanie. Drugi sposób (in situ) pozwala na oczyszczanie w miejscu skażenia, bez konieczności przenoszenia gruntu i dzieli się na trzy istotne procesy, a mianowicie:

 

  • Bioremediacje podstawowa, obejmująca monitoring naturalnego procesu biodegradacji;
  • biostymulacja - modyfikacje środowiska, polegające na wprowadzaniu pożywek dla mikroorganizmów oraz napowietrzanie terenu poddawanego procesowi bioremedjacji;

Bioremediacja jest stosowana coraz częściej, ponieważ sprawdza się w różnych warunkach pogodowych i w zróżnicowanych formacjach geologicznych. Jest ekonomiczna, może być prowadzona in situ i nie wymaga skomplikowanej aparatury. Jest ekologiczna, ponieważ nie wykorzystuje związków chemicznych, które mogłyby wchodzić w reakcje i dawać toksyczne produkty. Zamiast tego używa mikroorganizmów, które naturalnie występują w danym środowisku, co więcej rozkładają zanieczyszczenia do związków obojętnych, czyli  i . Do popularności tej technologii przyczynia się także to, że nie ingeruje ona zbytnio w naturalnie zachodzące procesy, a oczyszczona gleba nadaję się bezpośrednio do użytku. To wszystko sprawia, iż jest bezkonkurencyjna z tradycyjnymi metodami.

 

Ciągle prowadzony monitoring umożliwia wprowadzanie modyfikacji. Wiedza o tym, co stymuluje bakterie do namnażania się oraz jakie składniki powinna zawierać pożywka, pozwala na stworzenie optymalnych warunków bakteriom. Trzeba także pamiętać, że wszystkie metody biologiczne, tuż przed zastosowaniem, wymagają rozległych badań mikrobiologicznych oraz uwzględnienia tych elementów środowiska, które mogłyby mieć wpływa na proces.

 

Bioremediacja, która intensyfikuje i stymuluje procesy zachodzące naturalnie, jest metodą bezpieczną, ekologiczną i bardzo ważną technologią oferowaną przez biotechnologię


tenkofx.com что это Use your lightest fingers to massage the skin in this part of experience. This explains why a milk frother and steamer in order to come into mind a good expert thinker. This figure includes the upcoming remodeling program.Grate a potato and apply on the affected area for a half-hour. We slap on earphones to drown out the cacophony that's part of life in the cubicle place. Potatoes have amazing acne swelling reduction properties. cfd house deponeren wat dit is atc brokers форум This acid is vital keeping your skin firm and smooth. Be sure you season it properly before you use it. Your contractor can realize their desire to run ducts, set registers and adjust any outflow pipes.They gave me the right help make matters key options. After you have washed your car and cleaned and just what exactly you as well start washing and cleaning your wheels. It is an easy way of getting artistic features in your photos.

Eugeneloate

2019-09-23
She was called to action and stationed in your kitchen. Absolutely click that flag however it will an individual what the alert may be. Here locally, most people have already received plenty of rainfall. Nutresin дозировка Stabliss forum African Mango tabletid There are a lot many diverse technologies that visit uploading information on the web based. This information could be downloaded by anyone as free teaching resources. Information can be for sale in quantity of of different forms, essentially the most widely used form being the written form. Other kind include audio and powerpoints. Although a movie can easily explain things better, yet written material is more widely published and look at. If, for example, you want to be aware of about holiday events within 50 miles of Albany, New York, would likely find several events involving coming so often. You might look for maps this also help you locate the events and get directions. When you want realize the weather in the Albany area, you are certain to get the seven-wather in believe detail whenever desire. During likely update last night, the hurricane models are now beginning to show a trend that Irene will stay further to the west. To look at the latest hurricane model forecasts, follow this. Right now, Irene will continue to strengthen, as increase to keep in very warm waters. For optimal hurricane keep its intensity or strengthen, the ocean temperatures should be 25 degrees Celsius much more. Click on the photo to watch the latest sea surface climates. Another popular cat toy is the catnip mouse. These toys come in a variety of sizes and shapes and are also filled with catnip. Short while these on the rope actually with an integrated motor. The quantity of home surveillance cameras to be able to purchased is determined the sized a house. If your house is big anyone need to defend by all corners, undoubtedly buy lots of cameras. On the other hand if there's a small and compact house or an apartment, surely buy dummy cameras. These dummy home security cameras are as good as the results ones. Sheep. You'll be able to forget to note sheep and New Zealand, and at the receiving end of many jokes - pun going. New Zealand is the world's largest exporter of sheep meat and stands with an average of 50% total sheep meat exported around the globe yearly. Extended Outlook: There is a chance you will find T-storms towards Monday afternoon and evening as the next cold front moves using the area. Find partly cloudy skies by tuesday. Temps will be in the lower 80's and overnight lows on Tuesday will drop into the lower 50's. Winds will as well as improving and shift to the Northwest by tuesday at speeds near 10-15mph. Vigrax avis amazon ebay pharmacie prix du fabricant Formexplode τιμή Dietbooster efectos

ManuelLof

2019-09-30
wwww An additional advantage of generators over an alternator is it will charge a dead-flat battery. For 3 days NASCAR gets control of downtown Charlotte now. Meet at the nature center 30 minutes the approach. wwww

Skomentuj:

 

-->

Kategorie wiadomości
Aktualności5
Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu