Uwarunkowania Środowiskowe

2015-10-30
Aktualności 

CLIF Sp z o.o. złożyła wniosek do Burmistrza Skawiny  o wydanie Decyzji w sprawie Uwarunkowań Środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych na bazie odpadów oraz stanowisko do odzysku odpadów poza instalacjami . Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 16-10-2015 dostaliśmy pierwszą pozytywną opinie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej

syg NZ-PZ-420-132/15 dla planowanej inwestycji.

Czekamy na opinie z RDOŚ

 

 

 


Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu